بخش مرکزی – شهر اهواز-محله کوی زیتون کارمندی-بلوار توحید [ زاویه ]-خیابان شهید جمشید صالحپور-پلاک 11-طبقه همکف-

تلفن تماس:06134459191

آدرس پستی ما: 6163973333

شعبه 1: خیابان اصلی زیتون کارمندی، بین خیابان کمیل و شهید بندر، مجتمع نرگس طبقه بالای پلاسکوتلفن تماس: 34438845 061
شعبه 2: خیابان امام خمینی (ره)، پاساژ سیتی‌سنتر، طبقه اول، فروشگاه کوهنوردی تاراز
تلفن تماس: 32239429 061
09163181181